Foreningen Rosen og Restaurant Kösem bygger sammen nyt børnehjem i TOGO til forældreløse børn i alderen 3 – 7 år. Børne-hjemmet forventes at stå indflytnings-klar i sommeren 2017 og skal huse 50 børn som hidtil har klaret sig i et en-kelt rum. De fornødne faciliteter i og om-kring bygningen vil sikres som f.eks. køk-ken, legerum, udendørs legeplads og gode hygiejne forhold. Vi ønsker en fælles indsats mod de vanske-lige forhold, der hver dag medfører syge og omsorgssvigtede børn. Under disse om-stændighederne inviterer Forening Rosen og Restaurant Kösem alle til at tage hånd om projektet ved at give et bidrag allerede i dag.

Togo er en republik i Vestafrika. Landet har grænser til Ghana mod vest, til Benin mod øst og til Burkina Faso mod nord. Togos hovedstad er Lomé og ligger på kysten ved Guinea-bugten i den sydlige del af landet. Det officielle sprog er fransk. Et areal på knap 57.000 km2 og ca. 5,4 mio. indbyggere.