Støtte og hjælpeaktiviteter
Hjælpe nødlidte igennem bl.a. hjælp til selvhjælp og direkte humanitært hjælp.
Foreningen Rosen kan igangsætte aktiviteter både i ind- og udland.
Foreningen Rosen kan deltage i samarbejde med andre nødhjælpsforeninger og organisationer.

Sociale aktiviteter
Foreningen Rosen kan arrangere sociale aktiviteter, som eksempelvis, fælles spisning, boder med salg, sports- og kulturelle aktiviteter mv. for at virke oplysende om Foreningen Rosens formål samt øge indsamling og indtægt til foreningens aktiviteter.

Uddannelses aktiviteter
Foreningen Rosen kan støtte skole- og uddannelses institutioner både i ind- og udlandet, for at forbedre uddannelsesmulighederne for de mennesker.
Foreningen kan selv oprette og drive uddannelses institutioner alene, eller i samarbejde med andre. Ydermere kan foreningen støtte studerende med eksempelvis legater, gaver og andre former for støtte på alle uddannelsesniveauer i ind- og udlandet.
Foreningen kan oprette kurser og andre aktiviteter som kan bidrage til Foreningen Rosens formål.

Sundhedsmæssige aktiviteter
Foreningen kan i ind- og udlandet yde hjælp i sundhedsområdet igennem uddannelse, medicinsk nødhjælp, kirurgi og behandlinger. I denne sammenhæng, kan Foreningen Rosen samtidig hjælpe pårørende med kost og logi og evt. andre behov disse måtte have.
Foreningen Rosen kan deltage i nødhjælpsarbejder i katastroferamte områder.

Miljømæssige aktiviteter
Foreningen Rosen kan deltage i og påbegynde aktiviteter, der er med til at hindre miljøforurening og medvirker til at opretholde naturens balance. Yderligere kan Foreningen Rosen støtte forskning, projekter og andre aktiviteter, som har til formål at beskytte miljøet og forhindre miljøskader.

Indsamling samt øget indtægt
Foreningen Rosen kan iværksætte alle former for sociale, sundheds, miljø og- kommercielle aktiviteter med det for øje at øge Foreningen Rosens indsamlings og indtægtsmuligheder.